STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE UNIVERZITY KARLOVY

Portál pro zpracování projektových anotací UK, jež budou předkládány do OP VVV

UK Logo
Univerzita Karlova

Přihlášení


Přístupová oprávnění do portálu jsou platná pro jednotlivé organizační součásti UK (tj. rektorát, fakulty a ústavy).

Přístupová oprávnění distribuuje odbor projektové podpory

(kontaktní osoba Pavlína Hladíková, tel. 224 491 399, e-mail: pavlina.hladikova@ruk.cuni.cz, popř. Mgr. Jitka Baťková,
tel. 224 491 557, mobil: 606 215 938, e-mail: jitka.batkova@ruk.cuni.cz).